Tel: 0705-45 59 44

DH Tjänst – Din professionella mångsysslare i Halland

 

50% Rutavdrag

 
Rutavdrag ingår i våra trädgårdstjänster bland annat trädfällning, stubbfräsning, markarbete m.m.
Dvs 50% rutavdrag för arbetade timmar.

  

Vi är flexibla och ger
skräddarsydda lösningar

Vårt arbete håller
alltid högsta kvalitet!

Vi erbjuder följande
tjänster:

För oss på DH Tjänst kommer du som kund alltid i första hand. Vi lägger stor vikt vid att vara flexibla och vi försöker alltid skräddarsy en lösning som är optimal för just dig.
 
Företaget, som har funnit sedan 2004, är beläget i Åled, men arbeten kan utföras i hela Halland. Våra kunder består av allt från privatpersoner till företag och kommun.
Vi är experter på det vi gör. Vilket innebär att du som kund alltid kan känna dig trygg och säker på att det utförda arbetet kommer att hålla högsta kvalitet.
 
Tack vare vår breda kompetens och vår välutvecklade maskinpark kan vi med kort varsel utföra arbeten inom en mängd olika områden.

•  Trädfällning
•  Stubbfräsning
•  Markarbeten
•  Snöskottning

•  Köp av skrot & metall
•  Transporter

•  Matjord & allt i grusmaterial
•  Rivningsarbeten
•  Rensning & röjning av villatomter