Tel: 0705-45 59 44

DH Tjänst – Din professionella mångsysslare i Halland

Om företaget DH Tjänst

Kunskap

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vår personal är välutbildad inom alla de områden där vi verkar. 
 
Vi har dessutom kunnat samla på oss värdefull erfarenhet under våra år i branschen. 
 
Idag är vår breda kompetens vår största styrka. Vi är experter på det vi gör. Vilket innebär att du som kund kan vara säker på att det utförda arbetet kommer att vara av allra högsta kvalitet.

 

Under Januari månad 2013 så har vi dessutom tagit motorsågskörkort utfärdat av Skogsvårdstyrelsen.

  • Vi ska alltid ha klara och enkla ansvars- och arbetsformer gentemot kunder, anställda, leverantörer och underleverantörer.
     
  • Vi ska alltid vara lyhörda och flexibla.
     
  • Vi ska alltid ge information i samband med avtal.

När man arbetar med naturen är det själv-klart att känna ett stort miljöansvar. Vi arbetar hårt för att minimera vår inverkan på miljön. När vi utför våra arbeten ser vi alltid till att omgivande vegetation, grannträd och rotsystem inte skadas. Dessutom vidare-utbildar vi vår personal kontinuerligt. 
 
Vi använder även miljövänliga produkter och försöker minimera våra transporter. Allt för att vi och våra kunder ska kunna njuta av miljön även i framtiden.