Tel: 0705-45 59 44

DH Tjänst – Din professionella mångsysslare i Halland

Våra tjänster


DH Tjänst erbjuder ett bredd utbud av tjänster. Vi lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda och försöker alltid att skräddarsy våra arbeten efter kundens önskemål.

I nuläget erbjuder vi följande tjänster:

 


Träd


Trädfällning
Om trädets lutning och omgivningen tillåter så fäller vi trädet helt från marken. Annars kan vi också utföra sektionsfällning.  
  
Toppning av träd
Vi utför toppning av träd. Vi gör allt från enstaka träd till större alléer. 
 
Nedtagning av besvärliga träd
(utförs med kranbil och skylift) 
   
Om du har besvär med träd som står olämpligt så hjälper vi till att ta ned dem. Vi använder då liftbil eller skylift. 
 
Stubbfräsning
Med hjälp av en självgående stubbfräs avlägsnar vi stubbar med minimal åverkan på marken.  Stubben fräser vi till 15-35 cm under marknivå. 
 
Efter fräsningen samlar vi ihop all flis och fyller sedan stubbhålet med matjord. 
 


Transport

Transport av matjord och all form av grus
 

Vi transporterar och levererar matjord samt grusmaterial till våra kunder. Du bestämmer själv vad du vill ha och hur stor mängd. 
 

Vi kan även leverera varmt frostfritt material utan klumpar grus och makadam vintertid. 

 
Vinterarbete


Snöskottning, plogning och halkbekämpning.
Våra kunder är allt från företag som vill ha sina industritak skottade, till privatpersoner som önskar få garageinfarter och gångbanor skottade och sandade.     

Markarbeten 

 
•  Bortforsling av ris och trädgårdsavfall
•  Borttagning av buskar och häckar
•  Schaktning (garageuppfarter, dränering med mera) 
 
Vi har erfarna maskinförare och anläggningsarbetare i företaget och utför små som stora arbeten åt såväl privatpersoner som företag och vägföreningar. 
 


Röjning

Vi hjälper även till att röja upp på tomter. Vi gör allt från att rensa upp gamla trädgårdar till att anlägga nya. 
 
 

Rivning


Om du behöver hjälp med att riva till exempel ett garage så kan vi utföra detta. Vi transporterar även bort allt material åt dig. 
 

 
Personlyft


Vi utför även personlyft upp till 12 meter. 
 

 
Skrot och metall


Vi köper skrot och metall 
Har du skrot eller metall som du vill bli av med? Vi kommer till dig eller ditt företag och köper det av dig. Vi transporterar sedan bort det med vår kranbil.